Results


Part of Speech Word Flag
n                        Quiet, leisure, rest
n                        ǣmetta
n                        .Leisure
n                        ǣmethwīl
n                        ǣmtig tīd
n                        .One who is at leisure
n                        ǣmetla op
n                        .Unoccupied, at leisure
n                        ǣmettig
n                        .(Of time) free from occupation
n                        rūm
v                        .To be at leisure
v                        (ge)ǣmtian
v                        .To deprive of leisure
v                        unǣmtigian o