Results


Part of Speech Word Flag
n                        Gems (collectively)
n                        gimcynn
n                        .A gem, precious stone
n                        eorclanstān
n                        eorcnanstān
n                        gimcynn
n                        gimm
n                        gimstān
n                        searogim
n                        sincgim op
n                        sincstān op
n                        stān
n                        ..A costly gem
n                        māþþumsigle op
n                        ..A work of art/jewel
n                        wrǣtt p
n                        ..Agate, jet
n                        blæc gymm
n                        gagātes
n                        gagātstān og
n                        sǣcol
n                        ..Jacinth
n                        īacin(c)tus
n                        ..Jasper
n                        geaspis o
n                        ..Pearl
n                        meregrot(a)
n                        pærl g
n                        ..Topaz
n                        baswa stān
n                        carbunculus
n                        topazion
n                        topazius