Results


Part of Speech Word Flag
n                        Repairing, renewing
n                        gebētung
n                        bōt
n                        .Repairing of walls
n                        weallstilling
n                        ..Repairing of fortifications
n                        fæstengeweorc
n                        .Repairing of roads
n                        strǣtweard
n                        .Wood used in house repairs
n                        hūsbōt o
n                        .A restorer, one who repairs
n                        bētend
n                        .To make repairs
n                        (ge)bētan
n                        bēt getimbran
n                        bōtettan
v                        ..With rods or withies
v                        windan
v                        .To keep in repair
v                        ābōtian o
v                        bōtian
v                        .To renew, restore
v                        (ge)nīwian