Results


Part of Speech Word Flag
n                        Kinds of prayer
n                        .The Lord's prayer
n                        dryhtlic gebed
n                        paternoster
n                        .Prayer said at mealtime
n                        bēodfers
n                        .Prayer on bended knees
n                        cnēowgebed
n                        .Invocatory prayer
n                        incēgung g
n                        oncīgnes og
n                        oncīgung g
n                        .Supplicatory prayer
n                        hālsunggebed og
n                        lētanīa
n                        ..Time for supplicatory prayer
n                        hālsungtīma o
aj                        .(Of prayer) commemorative
aj                        gemyndig
aj                        .Supplicatory
aj                        hālsigendlic
v                        .To invoke, call upon
v                        (ge)cīegan
v                        in(ge)cēgan
v                        (ge)nemnan
v                        on(ge)cīgan g
v                        onclypian
v                        .To entrust, commend
v                        bebēodan in/on
v                        befæstan