Results


Part of Speech Word Flag
n                        Holy Week
n                        palmwucu
n                        .Palm Sunday
n                        palmdæg o
n                        palmsunnandæg
v                        ..To deck with palm branches
v                        gepalmtwigian p
n                        .Last three days of Holy Week
n                        swīgdagas
n                        ..Dawn of last three days of Holy Week
n                        swīgūhte o
n                        ..Last three nights of Holy Week
n                        swīgenihte o
n                        .Good Friday
n                        langa frīgedæg
n                        .Easter-eve, Saturday of Holy Week
n                        ēasterǣfen
n                        ēasterniht
n                        .Easter day
n                        ēasterdæg
n                        ēastersunnandæg o
n                        ēastre
n                        se drihtenlica ēasterdæg
n                        ..The first Easter day
n                        se forma ēasterdæg
n                        .First week in Easter
n                        ēasterwucu
n                        ..A day in Easter week
n                        ēasterdæg
n                        ..Second day, Easter Monday
n                        ōþer ēasterdæg
n                        .Season of Easter
n                        ēastertīd
n                        ēastre
n                        .Custom/practice during Easter
n                        ēastergewuna o
aj                        .Of Easter
aj                        ēasterlic
v                        .(Of days during Eastertime) to elapse
v                        geēastrian
n                        .Rogation week, week before ascension
n                        gangwucu
n                        ..Rogation days, days in Rogation week
n                        (ge)beddagas
n                        bēndagas o
n                        bēntīd op
n                        ..A day in Rogation week
n                        gangdæg
n                        .Ascension-tide
n                        ūpāstīgnes
n                        ūpāstīgnestīd o
n                        .Pentecost
n                        fīftigdæg og
n                        hwīta sunnandæg
n                        pentecosten