Results


Part of Speech Word Flag
n                        A hymn, song of praise, canticle
n                        cantic
n                        canticsang og
n                        ciricsang
n                        lof
n                        lofsang
n                        sealm
n                        ymen
n                        ymensang
n                        .An anthem or antiphon
n                        antefn
n                        capitol
n                        .A benedictional canticle
n                        benedicite
n                        bletsingsealm o
n                        .A hymn at meal-time
n                        bēodfers
n                        .An offertory hymn
n                        lācsang og
n                        offerenda
n                        offringsang
n                        .Thanksgiving
n                        te deum
n                        .Magnificat
n                        magnificat