Results


Part of Speech Word Flag
n                        Parts of service
n                        .The kyrie eleison
n                        cyrriol o
n                        hālsung
n                        .The gloria
n                        gloria
n                        .The litany
n                        lētanīa
n                        .A reading, lesson, lection
n                        geles
n                        rǣde
n                        rǣding
n                        þurhtogennes g
n                        wordmittung og
n                        wordsomnung og
n                        ymbeaht g
n                        ..The reading before compline
n                        ǣfencollatio o
n                        ǣfenrǣding g
n                        .The versicle
n                        fers
n                        .The response
n                        reps
n                        respons o
n                        .The epistle
n                        pistolrǣding
n                        .The gradual
n                        graþul og
n                        .The alleluia
n                        alleluia
n                        .The gospel
n                        godspel
n                        .A homily
n                        cwide
n                        folclār
n                        godspelltraht
n                        lār
n                        lārspell
n                        spell
n                        wordprēdicung o
n                        .The creed
n                        crēda
n                        mæssecrēda
aj                        ..Nicene
aj                        nicēnisc o
n                        .A collect
n                        collecta
n                        samnungcwide og
n                        .Amen
n                        āmen
n                        .(Kiss of) peace
n                        coss
n                        friþu
n                        sibbecos
n                        siblic coss