Results


Part of Speech Word Flag
n                        A church singer, singer in choir
n                        ciricsangere o
n                        midsingend og
n                        sangere
n                        .A chief singer, precentor
n                        cantere
n                        foresingend g
n                        hēahsangere o
n                        māgister ciriclices sanges
n                        ..Deputy precentor
n                        æftersingend og
n                        .A choir
n                        chor