Results


Part of Speech Word Flag
n                        Other terms for devils
n                        .Breaker of faith
n                        wǣrloga
n                        .One exiled/fled from glory
n                        wræcmæcg(a) p
n                        wuldorgeflogena op
n                        .Prisoner of hell
n                        helle hæft(a)
n                        helle hæftling
n                        .Hell's cripple
n                        ādlama op
n                        hellehinca op
n                        .Sin-stained foe
n                        wamsceaþa p
n                        .God of the lower world
n                        dēaþgod og
n                        helgod g
n                        helle god
n                        .Old enemy
n                        ealdfēond p
n                        fyrnsceaþa op
n                        ..Soul's enemy
n                        gāstbana op
n                        gǣstgenīþla op
n                        .Tempter
n                        costigend
n                        cost(n)ere
n                        .Slayer
n                        bana
n                        .Torturing destroyer
n                        sūslbana op
n                        .Attacking demon
n                        hildedēofol op
n                        .Devilish one
n                        dēofolcunda op
aj                        .Devilish, diabolic
aj                        dēofollic
aj                        fēondlic
aj                        scuccen o
av                        ..As a devil
av                        dēofollīce
n                        .Damned one
n                        āwyrgda
n                        forhātene
n                        wyrged
n                        ..Cruel damned one
n                        āwyrgda wulf
aj                        .Damned, accursed
aj                        āwyrged
aj                        fǣge
aj                        fordēmed
aj                        fordōn
aj                        forhwierfed
aj                        (ge)niþrad
aj                        wearg
aj                        ..Damned from old times
aj                        ealdwerig op
n                        .Evil one
n                        fǣcna
aj                        ..Evil, wicked
aj                        gemāh
aj                        mānful
aj                        ...False-hearted
aj                        wǣrlēas p
aj                        ..(Of devils) skilled in magic
aj                        scin(n)cræftig