Results


Part of Speech Word Flag
n                        Hell, lower world, abode of the dead
n                        hell(e)
n                        .Abyss, ness, pit of hell
n                        botm
n                        grund
n                        hellegrund
n                        hellegrut g
n                        hellesēaþ
n                        næss
n                        neowelnes
n                        nīþ q
n                        nīþhell o
n                        .Vault of hell
n                        hellheoþu op
n                        .Jaws/mouth of hell
n                        feorhgōma op
n                        gōma
n                        helleceafl op
n                        hellemūþ o
n                        .Terrible/hellish country
n                        hellestōw
n                        se atola ēþel
n                        .Stygian lake
n                        hellemere g
av                        .River of torment
av                        tintregan ēa
n                        .Fire of hell
n                        dēaþlēg op
n                        fӯrbæþ p
n                        hellebryne
n                        hellefӯr
n                        þæt ēce fӯr
n                        .Dwelling-place, courts of hell
n                        dēaþsele p
n                        helle flōras
n                        hellehūs
n                        hellsceaþa
n                        weargtrafu
n                        ..Entrance to hell
n                        helldor p
n                        helledor
n                        helleduru
n                        hellegeat
n                        ...Cerberus
n                        hellehund
n                        ..Keys of hell
n                        helle cǣgan
n                        .(Nether/perpetual) darkness
n                        hinderþēostru op
n                        sinnihte p
n                        þās sweartan mistas
n                        .Hall of serpents
n                        wyrmsele
n                        .Sad home/pit of misery
n                        grornhof op
n                        wrāþscræf op
n                        .House of wickedness
n                        mānhūs op
aj                        .Hellish, infernal
aj                        hellcund o
aj                        hellelic og
aj                        hellic
aj                        tintreganlic o
aj                        tintreglic o
aj                        .Bottomless, tartarean
aj                        grundlēas
aj                        .Dark, tartarean
aj                        deorc
aj                        .Like a fen of hell
aj                        hellfenlic og