Results


Part of Speech Word Flag
n                        An angel
n                        angel
n                        engel
n                        heofonengel p
n                        ūpengel p
n                        wuldorgāst op
n                        .Angel as messenger
n                        ǣrendgāst op
n                        godes boda
n                        wilboda op
n                        .As servant of peace
n                        friþoscealc p
n                        ..As 'peace-weaver'
n                        friþowebba p
n                        .As mighty servant
n                        mægenþegen op
n                        .The race/order of angels
n                        engelcynn
n                        ..Glorious race
n                        mægenþrymm
n                        wuldorhēap o
n                        ..Seraphim (first order)
n                        seraphīn
n                        sigorcynn op
n                        ..Cherubim (second order)
n                        ceruphīn
n                        ..Thrones (third order)
n                        þrymsetl
n                        ..Dominations (fourth order)
n                        hlāfordscipas
n                        ..Principalities (fifth order)
n                        ealdorscipas
n                        ..Powers (sixth order)
n                        anwealdu
n                        ..Virtues (seventh order)
n                        mihta
n                        ..An archangel (eighth order)
n                        hēahboda op
n                        hēahengel
n                        hēalic boda
aj                        .Of angels, angelic
aj                        angelic og
aj                        engelcund op
aj                        engellic
aj                        .Incorporeal
aj                        līchamlēas
aj                        unlīchamlic
aj                        .Victorious
aj                        sigorfæst p