Results


Part of Speech Word Flag
n                        Reward of heaven
n                        wuldorlēan p
n                        .Reward of glory, heavenly crown
n                        sigebēah
n                        sigorlēan p
n                        wuldorbēacn o
n                        wuldorbēag
n                        wuldorhelm
n                        .Eternal life
n                        ālīf
n                        ēce līf
n                        līf
n                        undēaþlicnes
av                        .Immortally, to immortality
av                        undēaþlīce
v                        .To live, have eternal life
v                        libban