Results


Part of Speech Word Flag
n                        Creator
n                        frumsceppend g
n                        frymþ
n                        metend
n                        metod
n                        ordfruma
n                        (ge)scieppend
n                        settend
n                        wyrcend
n                        wyrhta
n                        .Author of light
n                        geondlīhtend
n                        lēohtfruma p
n                        lēohtsāwend og
n                        .Illuminator
n                        inlīhtend
n                        onlīhtend
n                        .Restorer, renewer
n                        ednīwigend
n                        (ge)edstaþeligend
n                        .Lord of the world
n                        worulddrihten op
n                        .Prince of mankind
n                        brego mancynnes
n                        .Inspirer (of souls)
n                        blāwend
n                        .Handiwork (of God)
n                        hand(ge)weorc
n                        .A direction (by God)
n                        diht
v                        .To create
v                        gedihtan
v                        (ge)scieppan
v                        (ge)staþolian
v                        gestefnan
v                        (ge)timbr(i)an