Results


Part of Speech Word Flag
n                        Poverty, indigence
n                        fēasceaftnes g
n                        hafenlēast
n                        hīenþ(o)
n                        iermþ
n                        næft
n                        þearfednes
n                        þearflicnes
n                        unspēd g
n                        wǣdelnes
n                        wǣdl
n                        wǣdlung
n                        wanǣht op
n                        wanhaf(e)nes g
n                        wanhafolnes g
n                        wanspēd
n                        wanspēdignes og
n                        wēaþearf op
n                        wēþelnes g
n                        .Want of money
n                        feohlēasnes q
n                        nearones
n                        .Great need, penury
n                        eodorgong op
n                        oferþearf
n                        .A poor person
n                        nīedwǣdla op
n                        þearfa
n                        þearf(ig)end
n                        unāga op
n                        unmaga
n                        wǣdla
n                        wǣdling OG
n                        wanhafa
n                        weorþþearfa o
n                        woruldþearfa op
n                        ..Person in great need
n                        oferþearfa
n                        ..Beggar, person supported by alms
n                        ælmesmann
n                        loddere
n                        tætteca
aj                        .Poor, needy, indigent
aj                        beþearfende
aj                        beþearfod
aj                        earm
aj                        fēalōg op
aj                        fēasceaft p
aj                        fēasceaftig op
aj                        hēan
aj                        medspēdig op
aj                        næftig g
aj                        þearfende
aj                        þearfendlic
aj                        þearflic
aj                        unrīce
aj                        wǣdla
aj                        wǣdlig
aj                        wǣdligend
aj                        wanhafol
aj                        wanspēdig
aj                        woruldþearfende op
aj                        ..Poor, without means
aj                        feohlēas
aj                        hafenlēas
aj                        hēanspēdig op
aj                        unspēdig
aj                        ..Depending on alms
aj                        ælmeslic
aj                        ..Lacking clothing, poor, needy
aj                        nacod
av                        .Miserably
av                        þearfendlīce
v                        .To be poor, be in want
v                        nīed habban
v                        þearfan
v                        þurfan
v                        wǣdlian
v                        .To make poor, pauperize
v                        geierman