Results


Part of Speech Word Flag
n                        Inherited property
n                        fæderæþelo p
n                        fædergestrēon g
n                        ierfe
n                        yrfeweardnes
n                        .A private inheritance
n                        sundoryrfe p
n                        .A bequest, legacy
n                        yrfelāf p
n                        ..A huge legacy
n                        eormenlāf op
n                        .An heirloom
n                        yrfelāf p
n                        .Inherited land
n                        fæder land
n                        (ge)hlotland
n                        yrfeland
n                        .A will
n                        (ge)cwide
n                        willa
n                        wīse
n                        ..That is written
n                        yrfebēc g
n                        yrfegewrit
n                        .A testator
n                        yrfeweardwrītere og
n                        yrfewrītend og
n                        .An heir
n                        hand
n                        ierfa o
n                        yrfelāf p
n                        ..A natural heir
n                        ēþelstæf p
n                        hordweard p
n                        yrfehand o
n                        ..A beneficiary
n                        yrfenuma
n                        ..A co-heir, co-beneficiary
n                        efenyrfeweard
n                        midyrfenuma og
n                        .A possessor of property
n                        yrf(e)weard
n                        .Division of an inheritance
n                        yrfegedāl g
n                        ..A heriot
n                        heregeatu
n                        ...Land as heriot
n                        heregeatland o
n                        .Argument about an inheritance
n                        yrfegeflit o
aj                        .Belonging to one by inheritance
aj                        gecynde
aj                        .Not left by will
aj                        unbecweden
aj                        .Intestate
aj                        cwidelēas
aj                        .Issueless
aj                        unforlǣten
av                        .In perpetuity
av                        on ēce yrfe
v                        .To inherit
v                        yrfan
v                        (ge)yrfeweardian
v                        .To leave, have remainder
v                        forlǣtan
v                        lǣfan
v                        .(Of property) to pass to
v                        āgān
v                        .To leave, hand down
v                        forlǣtan
v                        giefan
v                        lǣfan
v                        lǣran forþ
v                        lǣtan
v                        tōforlǣtan
v                        .To bequeath, leave by will
v                        becweþan
v                        gecweþan
v                        .To disinherit
v                        beyrfeweardian