Results


Part of Speech Word Flag
n                        Binding, fastening with bonds
n                        bindele
n                        .A bond, chain, fetter
n                        bend
n                        camp op
n                        clamm
n                        cosp
n                        fetor
n                        fetorwrāsen op
n                        hæft
n                        hæfteclomm p
n                        hæftnīed
n                        hæftung
n                        lann p
n                        leoþubend p
n                        racente
n                        racentēah
n                        scæc q
n                        sceacol
n                        wealte g
n                        wiþþe
n                        ..An iron bond
n                        īrenbend p
n                        īse(r)n
n                        īse(r)nfetor g
n                        ..Fetter for captives
n                        hildewrǣsn op
n                        wealsāda op
n                        ..Collar
n                        geoc
n                        ..Stock
n                        stocc
n                        ..Sinew bond
n                        seonubend op
n                        ..Handcuffs
n                        handcops
n                        ..Foot irons
n                        fōtcosp
n                        fōtfeter og
n                        fōtgemet
n                        ..Grievous bond
n                        bealubend o
n                        bealuclomm op
n                        bealurāp op
n                        inwitwrāsn p
aj                        .Bound, fettered
aj                        gebunden
aj                        (ge)cosped
aj                        gecospende
aj                        ..By the feet
aj                        gefōtcopsed g
aj                        (ge)fōtcypsed g
v                        .To bind, fix (with fetters, ropes)
v                        beclemman op
v                        beclencan og
v                        beclingan op
v                        (ge)hæftan
v                        (ge)rǣpan
v                        (ge)sǣlan
v                        ymbwindan
v                        ..On the feet
v                        (ge)fōtcopsian g
v                        .To load with chains
v                        bendum belecgan
v                        clamme belecgan
v                        wītebendum belecgan
v                        .To cast into chains
v                        slēan on racentan
v                        .To put in bonds, fetter, tie
v                        (ge)bendan
v                        (ge)bindan
v                        (ge)cyspan
v                        (ge)fæstnian
v                        gefeterian p
v                        geracentēagian
v                        (ge)rǣptan
v                        (ge)sǣlan
v                        (ge)wrīþan