Results


Part of Speech Word Flag
n                        Ordeal
n                        ordāl
n                        .Ordeal by iron
n                        īsenordāl
n                        ..The iron (as implement)
n                        īsen
n                        ordālīsen o
n                        .Ordeal by boiling water
n                        wæterordāl o
n                        ..Cauldron (as implement)
n                        cēac
n                        .Trial by combat/battle
n                        ornest
n                        orrest
n                        .Bread swallowed as test of innocence
n                        corsnǣd
v                        .To undergo trial by combat
v                        gefeohtan on