Results


Part of Speech Word Flag
n                        Open robbery, rapine, pillage
n                        rān o
n                        .Robbery, rapine
n                        rēaflāc
n                        gestrēon
n                        gestrod
n                        .Extortion, rapine
n                        forþrycnes
n                        nӯdnimend
n                        nӯdnimu
n                        nӯdnimung g
n                        .Harrying, plundering, rapine, spoliation
n                        here
n                        heretēam
n                        hergaþ
n                        hergung
n                        gehresp o
n                        rēaflāc
n                        rēafung o
n                        rīpung g
n                        strūdung
n                        .Highway robbery
n                        wegrēaf
n                        .Robbing the slain
n                        wælrēaf
n                        .Seizure, taking by force
n                        nīednǣm
n                        ..Abduction
n                        wiþlǣdnes og
n                        .A spoiler, robber, plunderer
n                        berēafere og
n                        berēafigend
n                        hergere og
n                        hergiend
n                        rēafere
n                        rēafgend
n                        rīpere
n                        sceaþa
n                        strūdend
n                        strūdere
n                        wanigend
n                        woruldstrūdere
v                        .To seize, take with violence, steal
v                        gegrīpan
v                        (ge)niman
v                        (ge)rēafian
v                        .To take away, bear off violently, steal
v                        ābregdan
v                        ætbregdan
v                        āsettan
v                        (ge)læccan (mid)
v                        oþferian
v                        .To plunder, strip, despoil
v                        ārydd(r)an
v                        berēafian
aj                        berēofan p
v                        berӯfan op
v                        berӯpan
v                        bestrīpan
v                        bestrūdan
v                        copian og
v                        gefandian
v                        hlōþian
v                        gehrespan op
v                        (ge)hӯþan
v                        onberan
v                        (ge)rīpan
v                        sceaþian
v                        strīdan q
v                        gestrūdan
v                        (ge)strūdian
v                        gewinnan
v                        .To wrest from, extort
v                        āwrǣstan og
v                        ofnēadian o
v                        ..To covet and extort
v                        gegītsan
v                        ..To extort, exact what is not due
v                        ofgān
v                        ofgangan
v                        ..To extort, rob
v                        āþrӯn g
v                        ..To extort, cheat, deprive by fraud
v                        ætwrencan o
v                        forniman