Results


Part of Speech Word Flag
n                        Branch of army
n                        .Infantry
n                        fēþehere
n                        fōtgangende here
n                        gangehere o
n                        ..A troop of foot-soldiers
n                        fēþa
n                        ..An infantry-man/foot-soldier
n                        fēþa
n                        fēþecempa p
n                        fēþemann
n                        ..Soldier fighting in line
n                        andlangcempa og
n                        .Cavalry
n                        horshere og
n                        rǣdehere
n                        rīdehere og
aj                        ..(Of cavalry) mounted
aj                        gehorsod
aj                        rǣde og
v                        .To provide with horses
v                        (ge)horsian
aj                        ..Deprived of horses
aj                        behorsod
n                        ..A troop of cavalry
n                        ēoredgerīd og
n                        flocrād
n                        ..A horseman
n                        ēoredmæcg op
n                        ēoredmann
n                        hlēapere
n                        rǣdecempa q
n                        rǣdewiga og
n                        ridda
n                        rīdwiga og
n                        ..A soldier of rank, knight
n                        cniht
n                        rīdere
n                        ..Man in chariot, charioteer
n                        certare o
n                        crætwīsa
n                        ēoredmann
n                        scridwīsa og
n                        wǣnere g