Results


Part of Speech Word Flag
n                        An armed force/band
n                        beaduwrǣd op
n                        beornþrēat op
n                        corþer p
n                        cyst
n                        ēored
n                        ēoredcist p
n                        ēoredhēap op
n                        ēoredþrēat op
n                        ēoredwered o
n                        eorlmægen op
n                        fletwerod op
n                        flocc
n                        folc
n                        gefylce
n                        fyrdcræft o
n                        fyrdgetrum p
n                        gārhēap op
n                        gārgetrum op
n                        gūþþrēat op
n                        here
n                        herecyst p
n                        herefēþa op
n                        herehlōþ op
n                        herescipe op
n                        hereþrēat
n                        hildecorþor op
n                        magodryht op
n                        manþrymm o
n                        scildtruma
n                        gesīþrǣden og
n                        swēot p
n                        (ge)truma
n                        þrēat
n                        wīgcræft
n                        wīghēap
n                        wīgtruma q
n                        .A band on foot
n                        gumfēþa op
n                        .Iron-clad troop
n                        īrenþrēat op
n                        .A noble troop
n                        āngetrum op
n                        eorlwerod op
n                        .A strong troop
n                        mægencorþor op
n                        .A ruined troop
n                        forloren hēap