Results


Part of Speech Word Flag
n                        A commander, officer
n                        campealdor g
n                        fyrdwīsa op
n                        hererǣswa op
n                        heretēma
n                        heretoga
n                        herewīsa p
n                        hildewīsa op
n                        hildfruma p
n                        hlāford
n                        lāttēow
n                        mægenwīsa op
n                        wiga
n                        wīgfruma p
n                        .A tribune
n                        gerēfa
n                        .Officer of a thousand men
n                        þūsendealdor og
n                        þūsendealdormann g
n                        þūsendmann
n                        þūsendrīca og
n                        .Officer of a hundred men
n                        centur(io) g
n                        centurius o
n                        hundfrēa og
n                        hundredes ealdor
n                        hundredmann
n                        .Officer of fifty men
n                        fīfti(g)esman
v                        .To march at the head of, lead
v                        (ge)lǣdan