Results


Part of Speech Word Flag
n                        A sword
n                        beadulēoma op
n                        beadumēce op
n                        bill
n                        brand
n                        fēla lāf
n                        fӯres and fēole lāf
n                        gūþbill p
n                        gūþsweord op
n                        gūþwine p
n                        hæftmēce op
n                        hamera lāf
n                        heoru p
n                        heoruwǣpen op
n                        hildebil p
n                        hildelēoma p
n                        hildemēce op
n                        hilting g
n                        hiltsweord o
n                        īsen
n                        mēce
n                        secg
n                        sweord
n                        wǣpen
n                        wīgbill op
n                        .A costly sword
n                        bēag
n                        māþþumsweord op
n                        .Sword wielded by victorious hand
n                        sigemēce op
n                        .A flaming sword
n                        byrnsweord o
n                        .A damascened sword
n                        brogdenmǣl p
n                        hringmǣl p
n                        mālswyrd
n                        scēadenmǣl op
n                        wǣgsweord op
aj                        ..(Of sword) damascened
aj                        brogdenmǣl p
aj                        grǣgmǣl op
aj                        hringmǣl p
aj                        hringmǣled op
aj                        scīrmǣled op
aj                        wundenmǣl op
aj                        wyrmfāh op
n                        ..(Of decoration) mark burnt by fire
n                        fӯrmǣl op
n                        .A broad sword
n                        brād sweord
n                        .A short sword, dagger
n                        handseax
n                        hupseax p
n                        hypeseax og
n                        seax
n                        þēohseax g
n                        wælseax op
n                        .A pike, sword-stick
n                        stæfsweord og
aj                        .(Of sword) one-edged
aj                        ānecge og
aj                        .Very sharp/hard
aj                        fēolheard op
aj                        stedeheard op
aj                        ..Fire-hardened
aj                        fӯrheard op
aj                        .Strong in battle
aj                        wīgcræftig op
aj                        .Dinted in war
aj                        heaþusceard op
n                        .A sword-maker
n                        sweordwyrhta og
aj                        .Keen/sharp of edge
aj                        beaduscearp op
aj                        ecgheard op
aj                        heardecg p
aj                        stīþecg op
aj                        stӯlecg op
aj                        stӯled