Results


Part of Speech Word Flag
n                        Weapons, arms
n                        bēag
n                        hildefrōfor op
n                        gewǣpnu
n                        .A weapon
n                        beaduwǣpen p
n                        campwǣpen op
n                        herewǣpen op
n                        hildewǣpen p
n                        wǣpen
n                        wīglice tōl
n                        wīgwǣpen o
n                        woruldwǣpen o
n                        ..A victorious weapon
n                        sigewǣpen op
aj                        ..(Of weapon) tried, proved
aj                        gecost
aj                        .Fierce in arms
aj                        searogrim op
n                        .Storm of weapons, armed force
n                        wǣpenþracu p
n                        .A club/stick
n                        cycgel
n                        repel o
n                        sāgol
n                        steng
n                        trēow
n                        þīsl
n                        .A blade, sharp weapon
n                        ecg
n                        ..A hewing/cutting axe
n                        ceorfæx o
n                        ...A small axe
n                        taperæx
n                        ...Back of axe
n                        ӯr
n                        .Handle/shaft of a weapon
n                        holt
n                        sceaft
n                        .Edge/blade of cutting weapon
n                        ecg
n                        ecglāst
n                        .Head/point of cutting/piercing weapon
n                        gār
n                        ord
n                        .A pointed instrument, pike
n                        pīc