Results


Part of Speech Word Flag
v                        To seek with active intent, attack
v                        forsēcan p
v                        geiernan tō
v                        (ge)sēcan
v                        .To run after
v                        æfter iernan
n                        .Charge, onrush
n                        heaþurǣs p
n                        hilderǣs op
n                        .Invasion
n                        heregang
n                        hergung
n                        infaru
v                        .To overrun, harry
v                        (ge)hergian (on)
v                        ..To ravage
v                        oferhergian
n                        ..Act of harrying close at hand
n                        nēahhergung o
n                        .War-violence, warlike aggression
n                        gūþþracu p
n                        .A sudden assailant
n                        fǣrsceaþa op