Results


Part of Speech Word Flag
n                        Battle
n                        æscplega op
n                        æscþracu op
n                        beadu p
n                        billgesliht op
n                        campwīg op
n                        cumbolgebrec op
n                        cumbolgehnāst op
n                        ecgplega op
n                        (ge)feoht
n                        geflit
n                        gārgewinn p
n                        gārmitting op
n                        gārrǣs op
n                        gārþracu op
n                        gūþgemōt p
n                        gūþplega p
n                        gūþgeþingu p
n                        gūþgewinn p
n                        handgemōt p
n                        handplega
n                        handgewinn
n                        heaþulāc p
n                        heaþuweorc op
n                        hild
n                        gehnǣst op
n                        lindcroda op
n                        lindgelāc op
n                        lindplega p
n                        nīþ
n                        nīþplega op
n                        nīþweorc op
n                        plega
n                        sæcc p
n                        searonīþ p
n                        secgplega op
n                        geslieht
n                        sperenīþ op
n                        sweordplega op
n                        getoht op
n                        tohte p
n                        wælsliht
n                        wǣpengeþræc og
n                        wǣpengewrixl(e)
n                        wīg
n                        wīgplega p
n                        wīgrǣden op
n                        (ge)winn
n                        .Day of battle
n                        gefeohtdæg op
n                        gewinndæg p
n                        .Battlefield
n                        æscstede
n                        beaduwang op
n                        campstede
n                        feld
n                        folcstede p
n                        herefeld p
n                        meotudwang op
n                        meþelstede p
n                        sigewang p
n                        wælfeld op
n                        wælstōw
n                        wælwang op
n                        .Battle on foot, affray
n                        fēþewīg p
n                        .Pitched battle
n                        folcgefeoht
n                        .Shooting battle
n                        gescotfeoht p
n                        .Naval battle
n                        scipgefeoht og
aj                        .Of/concerning battle, fighting
aj                        heaþufremmende op
aj                        winnendlic og
aj                        .Fighting, able to fight
aj                        wīgende
av                        .In battle
av                        on wæl
aj                        .(Of battle) heavy, hard
aj                        hefig
aj                        hefiglic
aj                        micel
aj                        .(Of battle) open
aj                        open
n                        .Bloodshed, blood of battle
n                        blōddrync o
n                        blōdgyte
n                        heaþuswāt p
aj                        ..Bloody, attended with bloodshed
aj                        blōdig
aj                        ...Stained with blood
aj                        drēorfāh op
aj                        swātfāh p
aj                        ..Bloodless, without bloodshed
aj                        unblōdig og
v                        .To join battle
v                        cuman tōgædere
v                        faran tōgædere
v                        faran tōsomne
v                        fōn tōgædere
v                        gān tōgædere
v                        tōgædere gāras beran
n                        .Onslaught of battle, hard fighting
n                        beadurǣs op
n                        gūþrǣs p
n                        hildþracu op
n                        þræcwīg op
n                        wīgþracu p
n                        .Sound of battle
n                        hereswēg op
n                        hildehlemm p
n                        hildeswēg op
n                        hildewōma p
n                        wīgcyrm op