Results


Part of Speech Word Flag
n                        Cessation of hostilities
n                        friþ
n                        .A peace agreement, article of peace
n                        friþmāl o
n                        friþgewrit o
n                        ..An oath of peace
n                        friþāþ o
n                        ..A treaty of peace
n                        friþowǣr p
n                        ..A truce, (temporary) peace
n                        griþ
n                        .Peace made by marriage between peoples
n                        dryhtsibb op
n                        ..(Of angel/woman) 'peace-weaver'
n                        friþowebba(-e) p
n                        ...(Of woman married for peace) peace-pledge
n                        friþosibb op
aj                        .That brings about peace
aj                        gesibsum
v                        .To make peace
v                        fōn tō friþe
v                        fōn tō sibbe
v                        friþ (ge)fæstnian
v                        friþian
v                        friþ macian
v                        friþ (ge)niman
v                        griþian
v                        sibb niman