Results


Part of Speech Word Flag
n                        Unmarried state
n                        hagostealdhād g
n                        mægþhād
n                        .Virginity
n                        hagostealdnes og
n                        ..Of men
n                        cnihthād
n                        ..Of women, maidenhood
n                        fǣmnhād
n                        mægdenhād
n                        ..Glory of virginity
n                        mægþblǣd og
n                        ..A 'limb-key' (to close Virgin Mary's body)
n                        lioþucǣga op
n                        .A maiden, a virgin
n                        fǣmne
n                        fǣmnhādes mann
n                        mægden
n                        mægdenmann
n                        mægþ
n                        mægþmann o
n                        mēowle
n                        ..A band of virgins
n                        mǣdenhēap op
n                        .An unmarried man
n                        hagosteald
n                        hagostealdman
n                        ..Young man without household
n                        cniht
n                        hagosteald
aj                        .Unmarried
aj                        ǣmettig
aj                        ungeǣwed g
aj                        unbeweddod
aj                        un(ge)hǣmed g
aj                        ..Unmarried, without a wife
aj                        wīflēas
aj                        ..(Of a woman) unmarried
aj                        ceorlǣs o
aj                        werlēas
aj                        ..Not given in marriage
aj                        unforgifen g
aj                        ..Unbetrothed
aj                        unbeweddod
aj                        .Of a virgin, virgin
aj                        hagostealdlic og
aj                        ..Maidenly, virginal
aj                        fǣmn(en)lic
aj                        fǣmnhādlic
aj                        mǣdenlic
aj                        mǣþhādlic g
aj                        ..Pure, immaculate
aj                        unwemme