Results


Part of Speech Word Flag
n                        Marriage, state of marriage
n                        ǣ
n                        ǣwnung g
n                        brӯdlāc
n                        fērscipe g
n                        (ge)gaderscipe
n                        gift
n                        hǣmed
n                        hǣmedgemāna og
n                        hǣmedscipe g
n                        hīwung o
n                        gesamnung
n                        samrǣden o
n                        samwist
n                        sinhīwscipe o
n                        gesinīg og
n                        sinrǣden
n                        (ge)sinscipe
n                        wīfþing
n                        .A marriage
n                        gēmung
n                        gift
n                        ..(Of the marriage relation) one flesh
n                        ān flǣsc
n                        .Rightful matrimony
n                        rihtǣw
n                        rihthǣmed
n                        riht(ge)sinscipe
n                        ..Life of rightful matrimony
n                        rihtlīf
n                        .Marriage with a virgin
n                        mægdenǣw o
n                        .A man's first marriage
n                        frumwīfung
n                        .Conjugal fidelity
n                        winetrēow op
n                        .Married persons, married couple
n                        ǣwe
n                        gemæccan
n                        gesamhīwan
n                        (ge)sinhīwan
n                        gesinscipe
n                        ..Rightfully married couple
n                        rihtgehīwan q
n                        rihtgesamhīwan o
n                        .Spouse
n                        gebedda
n                        gefēra
n                        geoc
n                        hǣmere
n                        (ge)maca
n                        (ge)mæcca
n                        geresta
n                        ..Rightful spouse
n                        rihthīwa o
n                        ..Beloved spouse
n                        healsgebedda op
n                        ..Husband, (married) man
n                        bōnda
n                        ceorl
n                        ealdor
n                        frēa p
n                        hǣmedceorl o
n                        hlāford
n                        sinfrēa op
n                        wer
n                        wīffæst wer
n                        ...Rightful husband
n                        rihthlāford o
n                        rihtgemæcca
n                        rihtwer
n                        ..Bride (betrothed/newly-married woman)
n                        brӯd
n                        ..Wife, married woman
n                        ǣwe
n                        brӯd
n                        cwēn
n                        cwene
n                        forþwīf og
n                        hǣmedwīf og
n                        gesinge op
n                        wīf
n                        ...Rightful wife
n                        rihtæþelcwēn o
n                        rihtǣw
n                        rihtwīf
aj                        .Marriageable
aj                        giftlic
aj                        .Married
aj                        ǣwfæst
aj                        geǣw(n)od
aj                        beǣwnod o
aj                        forgiefen
aj                        gesinhīwen
aj                        gesinscippend o
aj                        ..(Of a man) married
aj                        werlic
aj                        wīffæst o
aj                        ..(Of a woman) married
aj                        beweddod
aj                        gebrӯdod
aj                        ...(Of a wife) lawful
aj                        ǣwe
aj                        ..Twice-married
aj                        twīhǣmed og
aj                        ..Three-times married
aj                        þrīhǣmed og
aj                        .Nuptial, spousal
aj                        beweddenlic g
aj                        brӯdlic g
aj                        gēmunglic g
aj                        giftlic
aj                        .Conjugal, matrimonial
aj                        hīwlic og
aj                        gemæclic g
aj                        gesinsciplic