Results


Part of Speech Word Flag
n                        Carnal nature, sensual appetites
n                        flǣsc
aj                        .Carnal, sensual
aj                        flǣsclic
aj                        līchamlic
aj                        gesīþcundlic q
av                        .Carnally, ignoring spirituality
av                        dyrnelegere
av                        flǣsclīce
av                        līchamlīce
av                        .To be wanton in intercourse
av                        hǣmedlāces plegian