Results


Part of Speech Word Flag
n                        Native land
n                        āgen
n                        (ge)cӯþþ
n                        ealdcӯþþ
n                        eardland op
n                        ēþel
n                        ēþeleard op
n                        ēþelland p
n                        ēþelrīce p
n                        ēþelturf
n                        fæder ēþel
n                        hām
n                        .True native land
n                        rihtēþel o
n                        .Beloved native land
n                        eardlufu op
n                        .A common homeland
n                        samodeard op
n                        .Joy of ownership/country
n                        ēþelwynn p
aj                        .Of our land/country
aj                        ūrelendisc o
aj                        .Of your land/country
aj                        ēowerlendisc o
av                        .At home, within a country
av                        binnan gemǣre
av                        binnan gemǣrum
av                        innan bordes
av                        innan landes
av                        .Home(wards), towards one's native country
av                        hām
av                        hāmweard(es)