Thesaurus of Old English Database - Result - OE phrases

 

Results


Part of Speech Word Flag
n                        Fighting, contention, warfare, strife
n                        feohte
n                        fitt op
n                        (ge)flit
n                        hearmplega op
n                        (ge)lāc
n                        mǣl op
n                        ōret op
n                        samodgeflit og
n                        strīþ
n                        tog o
n                        gewealc
n                        (ge)winn
n                        .Worldly strife
n                        woruldgefeoht o
n                        woruldsacu o
n                        woruldwīg
n                        .Ancient struggle
n                        ǣrgewinn op
n                        ealdgewinn p
n                        fyrngeflit p
n                        fyrngewinn op
v                        .To strive, struggle
v                        (ge)feohtan
v                        .To fight, strive, contend against
v                        (ge)flītan
v                        gehnǣstan op
v                        sacan
v                        gewegan wiþ
v                        (ge)winnan
v                        (ge)winnan ongēan/wiþ
v                        wiþflītan og
v                        wiþsacan
v                        .To contend vigorously
v                        ellencampian og
aj                        .Contending/struggling together
aj                        samwinnende og