Results


Part of Speech Word Flag
n                        Strife, hostility
n                        lēodgewinn op
n                        nīþ
n                        orlege
n                        orlegnīþ p
n                        .Murderous hate, strife
n                        billhete op
n                        .A conflict, hostile meeting
n                        gemēting
n                        gemōt
n                        tōryne og
n                        .An opposer, enemy, adversary
n                        andsaca
n                        scildhete op
n                        (ge)winna
n                        wiþfeohtend
aj                        .Hostile
aj                        orlege
v                        .To encounter hostility, meet attack
v                        gemētan
v                        gemittan
v                        .To be in conflict with
v                        bēon/wesan ābisgod wiþ
v                        .To turn on
v                        wendan on