Results


Part of Speech Word Flag
n                        Permission
n                        (ge)þafung
n                        .Leave, permission
n                        lēaf
n                        (ge)lēafa
n                        (ge)lēafnes
n                        .Assent, permission
n                        tīþ
n                        .Consent, will
n                        ēst
n                        .Permission, allowance
n                        unne
n                        .A password
n                        lēafnesword op
n                        .Leave, leave of absence
n                        lēaf
n                        lēafnes
n                        .Right of egress
n                        ūtgang
aj                        .Allowable, permissible
aj                        ālīefedlic
aj                        gelīefedlic
aj                        .Having permission, excused
aj                        gelīefen
aj                        ..Entitled to travel
aj                        færewurþe o
aj                        .Not forbidden, allowed
aj                        unforboden
av                        .Lawfully, allowably
av                        ālīefedlīce
av                        gelīefedlīce
v                        .To let, allow, permit
v                        ālǣtan
v                        forlǣtan
v                        (ge)līefan
v                        onlǣtan
v                        (ge)þafian
v                        willian
v                        ..To permit, allow (to do)
v                        ālīefan
v                        (ge)līefan
v                        ..To give permission
v                        (ge)līefan
v                        ..To permit, allow (to do/be done)
v                        forgiefan
v                        ...To give leave to go home
v                        līefan hām
v                        .To allow, permit, grant, consent to
v                        willan
v                        .To grant a request, consent
v                        geunnan
v                        .To allow, accept
v                        onfōn
v                        .To bear, suffer, allow
v                        drēogan
v                        (ge)lǣtan
v                        .To admit to be fitting, allow
v                        getemian
v                        .To concede, allow, grant
v                        (ge)tīþian
v                        .To turn to, assent to, approve
v                        (ge)cierran tō
v                        .To condescend, deign
v                        gemedemian
v                        .To allow to be
v                        habban
v                        .Is allowed, may
v                        mæg
v                        mōt
v                        .To be permitted
v                        ālīefan
v                        .To let off, not enforce
v                        lǣtan of