Results


Part of Speech Word Flag
n                        Bondage, slavery
n                        nīedhīernes og
n                        þēowdōm
n                        þēownӯd p
n                        þēowot
n                        .Slavery, captivity, service
n                        hæftedōm op
n                        .Slaves as property
n                        ǣht
n                        .A slave
n                        hæftincel og
n                        mann
n                        þēow
n                        þēowa
n                        þrǣl
n                        wielincel og
n                        ..A woman slave
n                        lӯtle
n                        þēowe
n                        wiln
n                        ..A handmaiden, slave
n                        mennen
n                        .A lawful slave
n                        rihtþēowa o
n                        .A bought servant, slave
n                        cēapcniht
n                        .One taken and enslaved
n                        hæft
n                        .An enslaved person
n                        þēowa
n                        .One reduced to slavery by law
n                        nӯdþēowetling o
n                        wīteþēow
n                        .A slave or servant
n                        gōp op
n                        underþēow
n                        wealh
n                        wencel
n                        weorcþēow p
n                        wilh/wiel
n                        .A serf, slave
n                        ǣhtemann
n                        inbyrdling
n                        .A slave, bondman
n                        nīedling
n                        nīedþēow
n                        .A bondservant, servant lad
n                        þēowcnapa o
aj                        .Not free
aj                        þēow
aj                        wielisc
aj                        ..Born in bondage
aj                        ǣhtboren o
aj                        þēowberde o
aj                        þēowboren
aj                        ..Enslaved as punishment
aj                        wītefæst
v                        .To be reduced to slavery
v                        frēotes þolian
v                        .To be enslaved
v                        þēowian
v                        .To act/serve as a slave
v                        þēowian
v                        .To enslave
v                        (ge)þēowian
v                        .To accept as a slave
v                        hēafod niman
v                        .To bring into bondage
v                        (ge)hæftan