Results


Part of Speech Word Flag
n                        A person of rank, elder, great man
n                        eald
n                        ealdormann
n                        ieldest
n                        ieldra
n                        gerǣswa p
n                        (ge)rēfa
n                        gesīþ
n                        gesīþmann
n                        þegn
n                        þēningmann
n                        wita
n                        .Who is a Dane, a jarl
n                        eorl
n                        .Holder of land below a jarl
n                        hold
n                        .A person of rank, noble
n                        æþeling
n                        beorn p
n                        domne
n                        eorl
n                        forþman o
n                        gummann op
n                        hlāford
n                        hlāfording
n                        ord
n                        rād(e)cniht
n                        sibæþeling op
n                        ..Chief noble
n                        forþþegn
n                        ..Nobles collectively, nobility
n                        duguþ
n                        ealdorduguþ p
n                        gōdsǣd op
n                        ord
n                        rihtcynecynn
n                        rihtcynn
n                        ..A noble lady
n                        cwēn
n                        forþwīf og
n                        hlǣfdige
n                        (ge)sīþwīf
n                        ...Queen dowager
n                        sēo ealde hlǣfdige
n                        ..A noble child
n                        cynebearn
n                        ..A youth of gentle birth
n                        cild
n                        .A thane
n                        þegn
n                        ..Status of thane
n                        þegnscipe
n                        ..Thane in a burgh
n                        burhþegn
n                        ..Thane of a shire
n                        scīrþegn
n                        ..A secular thane
n                        woruldþegn
aj                        ..Fit to rank as a thane
aj                        gesīþcund
n                        .Man of 600-shilling wergild
n                        sixhynde man
aj                        ..Having 600-shilling wergild
aj                        sixhynde
n                        .Man of 1200-shilling wergild
n                        twelfhynde mann
aj                        ..Having 1200-shilling wergild
aj                        twelfhynde
n                        .A title of rank or dignity
n                        nama
n                        ..Majesty
n                        cynescipe
n                        ..Lord
n                        domne
n                        eorl
n                        hlāford
n                        ..Lady
n                        domne
n                        hlǣfdige