Results


Part of Speech Word Flag
n                        A royal leader
n                        cynehlāford
n                        cynemann g
n                        cyning
n                        dryhten
n                        dryhtenweard op
n                        ealdhlāford
n                        ealdorfrēa op
n                        ēþelcyning op
n                        ēþelweard p
n                        folccyning p
n                        frēadrihten p
n                        gumdryhten op
n                        hēahcyning
n                        hlāfording
n                        hordweard p
n                        landfruma op
n                        landhlāford
n                        lēod
n                        lēodgebyrga p
n                        lēodcyning op
n                        lēodfruma p
n                        mandryhten p
n                        rex q
n                        rīcehealdend q
n                        sinces hyrde
n                        þēodcyning
n                        þēoden
n                        þēodfruma op
n                        woruldcyning
n                        .An emperor
n                        cāsere
n                        woruldcyning
n                        .A queen, empress
n                        cāsern o
n                        cwēn
n                        cyninge q
n                        dryhtcwēn op
n                        folccwēn op
n                        hlǣfdige
n                        þēodcwēn op