Results


Part of Speech Word Flag
n                        A leader, ruler
n                        bora op
n                        brego
n                        bregoweard p
n                        dryhtwer p
n                        ealdormann
n                        ealdorwīsa op
n                        eodor p
n                        fengel p
n                        folcāgende p
n                        folcfrēa op
n                        folcgesīþ p
n                        frēa/frīgea
n                        frēareccere g
n                        fruma
n                        hēafodwīsa op
n                        hēahealdor o
n                        healdend
n                        hearra
n                        hierde
n                        hlāford
n                        hofding o
n                        onwealda op
n                        onwealdend g
n                        ord
n                        ordfruma
n                        rǣdend
n                        rǣsbora
n                        (ge)rǣswa p
n                        reccend
n                        regolweard
n                        rīca
n                        rīcsere og
n                        rīcsiend
n                        rihtend
n                        rihtere
n                        strengel op
n                        þengel p
n                        wealdend
n                        weard
n                        .Ruler as ring-giver
n                        bēaggifa p
n                        goldgiefa p
n                        goldwine p
n                        māþþumgyfa op
n                        sincbrytta q
n                        sinces brytta
n                        sincgiefa p
n                        wilgiefa p
n                        .A chief, leader, prince
n                        bēohāta op
n                        beorncyning op
n                        bēotmæcg q
n                        brēosttoga op
n                        ealdor
n                        folctoga p
n                        forelāttēow g
n                        forwost
n                        framrinc g
n                        frumgār p
n                        hēafod
n                        heretoga
n                        lǣdere g
n                        magorǣswa p
n                        þēoden
n                        wīgendra hlēo