Results


Part of Speech Word Flag
n                        Seat of authority
n                        seld/setl
n                        stōl
n                        .Seat of power
n                        mihtesetl o
n                        .An official seat
n                        ealdorsetl og
n                        .A throne
n                        cynesetl
n                        cynestōl
n                        ealdorstōl op
n                        gifstōl p
n                        gumstōl op
n                        hēahseld/-setl
n                        sundorsetl
n                        þēodenstōl p
n                        þrymseld/-setl
n                        ..Heavenly throne
n                        rodorstōl op
n                        ..Papal throne
n                        pāpseld/pāpsetl
v                        .To sit in authority, preside
v                        foresittan
v                        (ge)sittan
v                        .To come to the throne
v                        fōn tō rīce
v                        .To sit on a throne
v                        sittan cynestōl