Results


Part of Speech Word Flag
n                        A hindrance
n                        gelatu
n                        .A hindrance, stumbling-block, obstacle
n                        ǣswic
n                        ǣswicnes g
n                        gemearr
n                        mierrelse op
n                        ongēanhworfennes g
n                        ongēanwyrdnes og
n                        oþsperning og
n                        rūma/ruina q
n                        gescrencednes g
n                        sporning og
n                        .Hindrance, hindering, obstacle
n                        hremming
n                        .Hindrance, thwarting
n                        (ge)letting
n                        .Hindrance from worldly affairs
n                        woruldhremming
n                        .A hinderer
n                        lættend
n                        .(Figurative) a burden, weight
n                        hefe
n                        hefen q
n                        pund
n                        wǣg
n                        ..(Figurative) a mill-stone
n                        byrþenstān og
aj                        .That hinders, obstructing
aj                        foretimbrigende
aj                        .Hindered, held back (by storms)
aj                        foretӯned
aj                        forset
v                        .To hinder
v                        āwierdan
v                        (ge)lettan
v                        ..To hinder from doing
v                        āgǣlan
v                        ..To hinder, delay
v                        dwellan
v                        ..To delay, retard
v                        sleacian
v                        ..To hinder, impede
v                        (ge)bindan
v                        gǣlan
v                        (ge)hremman
v                        ...To hinder, interrupt, impede
v                        āmierran
v                        ..To interrupt, break into
v                        gebrecan on/in
v                        ..To hinder, obstruct, impede
v                        ādwellan
v                        (ge)mierran
v                        wierdan
v                        ..To obstruct, stand in the way
v                        wiþstandan
v                        ..To mar, disturb, obstruct
v                        onmyrran q
v                        .To close, block up, obstruct (passage, etc.)
v                        belūcan
v                        fordīcian
v                        forfyllan og
v                        forsettan
v                        forstandan
v                        fortimbrian
v                        fortӯnan
v                        forwyrcan
v                        .To refuse admittance
v                        forwiernan
v                        .To hinder, impede, check
v                        (ge)hindrian
v                        .To hinder, check, restrain
v                        forwiernan
v                        gehnǣcan
v                        werian
v                        .To restrain, obstruct
v                        wiþhabban
v                        wiþhæftan
v                        .To repress, check, curb
v                        ofsittan
v                        .To impede, restrain, stop
v                        belūcan
v                        (ge)healdan
v                        .To obstruct, prevent
v                        forecuman
v                        forestemman g