Results


Part of Speech Word Flag
n                        Abandonment (of principle)
n                        forlǣtnes
n                        .One who leaves/forsakes
n                        forlǣtere og
v                        .To remove oneself from, withdraw
v                        ætfeorrian
v                        æthebban o
v                        (ge)feorrian
v                        gān of
v                        (ge)swīcan (fram)
v                        ūt gangan
v                        .To withdraw from, desert
v                        fram swīcan
v                        .To abandon (someone), desert
v                        ǣswician
v                        ætfeallan
v                        āswīcan
v                        gewītan
v                        .To defect, desert
v                        (ge)būgan
v                        .To quit, abandon
v                        lǣtan
v                        .To pass by, abandon
v                        oferlēoran
v                        .To give up, abandon, relinquish
v                        āgiefan
v                        ālǣtan
v                        forlǣtan
v                        ofgiefan
v                        oflǣtan
v                        .To cease to regard, abandon
v                        forlǣtan
v                        .To hand over, deliver
v                        ālīefan
v                        āscūfan
v                        (ge)sellan
v                        tō handa weorpan