Results


Part of Speech Word Flag
n                        A standard, norm, ethos
n                        regol
n                        .A worthy, proper proceeding
n                        cynn
n                        .Secular customs, worldly propriety
n                        woruldgerysne
n                        .A proper mode of conduct
n                        þēodscipe
n                        .Seemly/orderly behaviour, gravity
n                        gedrēog
n                        gedrīhþ
n                        duguþ
n                        ondrysnu
n                        (ge)stæþþignes
n                        .An exemplar, model, pattern
n                        bīsen
n                        ..One who proves by example, a witness
n                        gewita
n                        ..An example (to follow/avoid)
n                        bīsen
n                        ..An example of conduct
n                        bīsen
n                        bīsnung
n                        ..An example, parable
n                        gelīcnes
aj                        .Active, versed (in suitable behaviour)
aj                        gehweorf
aj                        ..Quiet, serious, orderly
aj                        gedrēog
aj                        ..Sober, grave, staid
aj                        (ge)stæþþig
av                        .In accordance with good usage, properly
av                        þēawfæstlīce q
av                        þēawlīce
av                        ..Rightly, conformably, properly
av                        rihtlīce
av                        gewunelīce
av                        .Becomingly, with propriety
av                        clǣnlīce
av                        fægere
av                        gelimplīce
av                        .In a seemly manner, with respect
av                        (ge)drēoglīce
v                        .To follow an example/pattern
v                        (ge)bīsenian
v                        .To act in accordance with
v                        geefenlǣcan
v                        .To conform to
v                        (ge)efenlīcian
v                        .To set/give an example
v                        (ge)bīsenian
v                        .To set an example, exemplify
v                        bīsen (on)stellan