Results


Part of Speech Word Flag
n                        Natural/proper way/manner/mode of action
n                        gecynd
n                        .Conduct, habitual action, habit, wont
n                        þēaw
n                        gewuna
n                        .Usual character of (thing), wont
n                        gewuna
n                        .Habitual action, practice, habit
n                        gewuna
n                        .A custom, practice, usage
n                        droht(n)ung
n                        manþēaw p
n                        sidu
n                        þēaw
n                        þēodscipe
n                        gewuna
n                        ..A tradition, practice
n                        (ge)selenes g
n                        gewuna
n                        .Custom/way of the world
n                        woruldrǣden op
n                        woruldwīse o
n                        ..Manner/custom of men
n                        manwīse p
n                        ..Popular usage, custom of a country
n                        landsidu
n                        lēodþēaw
n                        ..A necessary/suitable custom
n                        nēadgewuna og
n                        .Order, regular mode of procedure
n                        endebyrdnes
n                        ..Customary rule or usage
n                        lagu
n                        gewuna
n                        ..Established practice, course, institution
n                        gesetednes
n                        (ge)setnes
n                        ..A custom of (monastic) rule
n                        regolþēaw o
n                        .Ceremony, prescribed rite/practice
n                        gescrif g
n                        ..Practice of a rite, study
n                        anginn
aj                        .Natural, usual
aj                        gecynde
aj                        gewunelic
aj                        .Customary, usual
aj                        geþēawe
aj                        þēawlic
aj                        geþӯwe
aj                        gewuna
aj                        (ge)wunelic
aj                        .Ordinary, of usual occurrence
aj                        gemǣnelic
aj                        ..Daily, usual, customary
aj                        dæghwāmlic
aj                        dægþerlic
aj                        .Habitually done, customary
aj                        eald
aj                        gewunelic
aj                        .According to fixed custom, customary
aj                        gewunelic
aj                        .Wont, accustomed
aj                        bewuna
aj                        tōgewunod
aj                        geþēawod
aj                        gewuna
aj                        (ge)wunelic
aj                        ..Accustomed to, using habitually
aj                        gewunelic
aj                        ..Given/addicted to (behaviour)
aj                        forgiefen
aj                        gelenge
av                        .Usually, ordinarily
av                        gewunelīce
av                        .Habitually, customarily
av                        þēawum
av                        gewunelīce
av                        .Constantly, usually
av                        genēalīce
av                        .Generally, always, habitually
av                        on simbel
av                        .In the way of the world
av                        æfter/for worulde
av                        woruldlīce
v                        .To be used/accustomed (to do)
v                        willan
v                        .To be/become accustomed
v                        (ge)wunian
v                        .To accustom oneself, be accustomed
v                        (ge)wenian
v                        .To be devoted to, practise habitually
v                        lufian
v                        .To take to, make customary
v                        fōn tō
v                        .To accustom, train, habituate
v                        gewenian