Results


Part of Speech Word Flag
n                        Diligence
n                        forwitolnes og
n                        geornung
n                        glēawnes
n                        glēawscipe
n                        .Diligence, earnest endeavour
n                        gecneordnes
n                        nēod
aj                        .Diligent
aj                        becneord o
aj                        ..Diligent, zealous
aj                        (ge)cneordlic
aj                        georn
aj                        ..Diligent, active, earnest
aj                        geornful
aj                        ..Diligent in paying tithes
aj                        tēoþunggeorn
av                        .Diligently
av                        georne
av                        geornfullīce
av                        geornlīce
av                        ..Diligently, earnestly
av                        gecneordlīce
av                        ..Diligently, zealously
av                        nēode
av                        nēodlīce
av                        ..Very diligently
av                        full georne