Results


Part of Speech Word Flag
n                        Fact of belonging, possession by
n                        inhӯrnes o
aj                        .That belongs, appertaining
aj                        tōgelicgende
v                        .To appertain, belong to
v                        belicgan
v                        belimpan
v                        (ge)byrian
v                        hīeran tō
v                        langian o
v                        limpan
v                        lōcian (in) tō
v                        tōlōcian
v                        wesan
v                        .To be in possession of
v                        on handa standan
v                        .To attach to
v                        befealdan tō
v                        .To fall to, pass to, be given to
v                        becuman
v                        (ge)byrian
v                        gān
v                        geweorþan
v                        ..To be allotted/assigned to
v                        (ge)gān
v                        gegangan
v                        gehlēotan