Results


Part of Speech Word Flag
n                        A message, announcement by a messenger
n                        ǣrendsprǣc op
n                        bod
n                        bodung
n                        lāc
n                        sand
n                        spell
n                        word
v                        .To send a message/messenger
v                        (ge)sendan (æfter, tō)
n                        .A message, written message
n                        ǣrendbōc
n                        ǣrendgewrit
n                        .Message taken by a mounted man
n                        rādstefn o
n                        .A message, tidings, news
n                        ǣrende
n                        tīdung
n                        word
n                        ..News published at morn
n                        morgenspell op