Results


Part of Speech Word Flag
v                        To make known, cause to know, inform
v                        dōn tō witanne
v                        (ge)wissian
v                        .To communicate, impart, convey
v                        gemǣnsumian
v                        wegan
v                        .To give information, inform
v                        āmeldian
v                        gewiterian o
v                        .To give information about
v                        (ge)cӯþan
v                        .To give a full account of
v                        fullsecgan (be)
v                        .To offer for consideration
v                        giefan
v                        .To advocate
v                        ǣrendian
v                        .To make mention of
v                        gemyndgian
v                        gemynegian
v                        ..To mention by name, mention
v                        (ge)namian
v                        (ge)nemnan
n                        .A sayer, informant
n                        secga o
n                        ..A tale-bearer
n                        wrōht
n                        .A narrator, informer, announcer
n                        melda