Results


Part of Speech Word Flag
n                        Exposition, making clear by explanation
n                        ætӯwnes
n                        (ge)sweotolung
n                        .An explanation
n                        gerecednes
n                        .Explanation, interpretation
n                        intrahtnung og
n                        onwrigennes
n                        racu
n                        gerec
n                        reccenes
n                        gerecednes
n                        ..An interpretation
n                        bodung
n                        dōm
n                        rǣdels
n                        scīrnes og
n                        smēa(g)ung
n                        sweotolung
n                        ..An explanation, definition
n                        sweotolung
n                        getimbrung
n                        .Key, answer, solution
n                        cǣg
n                        rēsele op
aj                        .Giving mental illumination
aj                        lēoht
aj                        .Explained, elucidated
aj                        āsmēad
av                        .Clearly, certainly, well
av                        cūþlīce
av                        gearolīce
av                        gearwe
av                        ..Very well
av                        forgeare o
av                        fulgeare
av                        full georne
v                        .To explain, expound
v                        āreccan
v                        ātellan
v                        fulfealdan o
v                        ofertrahtnian o
v                        oferyrnan
v                        geopenian
v                        (ge)reccan
v                        gerecenian
v                        gescēadan
v                        gesecgan
v                        tōgescēadan
v                        (ge)traht(n)ian
v                        unfealdan
v                        unlīesan
v                        ..To give explanations about
v                        geopenian
v                        trahtnian be
v                        .To make distinct, make clear
v                        āscēadan
v                        āscӯran
v                        gerihtan
v                        (ge)sweotolian
v                        tōscēadan
v                        .To define
v                        āmearcian
v                        gefæstan
v                        .To investigate, explain, make clear
v                        gecnēatian g
v                        .To unravel/solve
v                        reccan