Results


Part of Speech Word Flag
n                        Poetry
n                        lēoþweorc og
n                        lēoþword op
n                        .Lay, song, poem
n                        fitt op
n                        galdor
n                        giedd
n                        gieddung
n                        hlēoþorcwide p
n                        lēoþ
n                        lēoþcwide o
n                        lēoþgidding p
n                        sang
n                        scoplēoþ
n                        ..Song of triumph
n                        sigelēoþ p
n                        ..A dirge, elegy
n                        sorglēoþ p
n                        wōplēoþ g
n                        wordgydd op
n                        ..A contemptible poem
n                        bismerlēoþ g
n                        ..Verse of doubtful attribution
n                        lēoþwrenc o
aj                        ..(Of poetry) heroic
aj                        gielphlæden op
aj                        swīþswēge g
aj                        .Poetic, versified, rhythmical
aj                        lēoþlic
aj                        lēoþwīs
aj                        scoplic g
av                        ..In verse, rhythmically
av                        on lēoþwīsan