Thesaurus of Old English Database - Result - OE phrases

 

Results


Part of Speech Word Flag
n                        A figure
n                        gebēacnung
n                        (ge)bīcnung
n                        bīsen
n                        gefēgednes
n                        giedd
n                        onlīcnes
n                        gesetnes
n                        (ge)tācnung
n                        .A mystery, allegory
n                        (ge)rӯne
aj                        .Allegorical, figurative
aj                        (ge)bīcn(ig)endlic
aj                        gehīwed
aj                        gehīwendlic
aj                        hīwlic
aj                        gerӯn(e)lic
aj                        tācni(g)endlic
aj                        þēawlic
av                        .Allegorically, figuratively
av                        mǣgwlitlīce og
av                        getācnigendlīce
av                        þurh getācnunge
v                        .To symbolize, be a figure of
v                        (ge)tācnian
v                        .To express figuratively
v                        gebīcn(i)an
v                        bīsenian
v                        (ge)tācnian
n                        .Irony
n                        hīwung