Thesaurus of Old English Database - Result - OE phrases

 

Results


Part of Speech Word Flag
n                        Conversation, discussion
n                        gērscipe op
n                        mǣl
n                        (ge)mæþel
n                        mōtung g
n                        onsprǣc
n                        samodsprǣc
n                        gesegen
n                        spellung
n                        (ge)sprǣc
n                        geþoftrǣden
n                        wordlung
n                        gewosa g
n                        ymb(e)sprǣc
n                        .A private conversation
n                        sundorsprǣc
n                        .Conversation of an evening
n                        ǣfensprǣc op
n                        .Conversation on worldly matters
n                        woruldsprǣc
n                        .One who converses
n                        (ge)sp(r)eca
v                        .To converse, talk, commune
v                        (ge)spellian
v                        (ge)sprecan
v                        wiþsprecan
v                        wiþ þingian
v                        wordlian
v                        wordum wrixlan
v                        .To speak formally, discuss
v                        (ge)gieddian
v                        .To have audience of
v                        grētan